top of page

אפליקציית מציאות רבודה

המטרה: לגרום לאנשים להוריד את האפליקציה על ידי השמת פרינטים בעברית באתרים בעולם שנפגעו.

האפליקציה תראה לנו את האתרים כפי שהיו לפני שניזוקו

Artboard 1.png
colosseum.png
bottom of page